Fugger Franz

Območje
Koroška (Avstrija)
Dejavnost
rezbarstvo
Materiali
les
Izdelki
grbi, svečniki, unikatne lesene šatulje

Franc Fugger, letnik 1932, se je leta 1987 zaradi bolezni upokojil. Ker je bil pred boleznijo poštar, kmet, živinski in mesarski oglednik, mežnar, orglar in pevovodja, je prosti čas zapolnil z rezbarjenjem: na zdravljenju je namreč spoznal nekega rezbarja. Je avtodidakt, rezbarjenja se je naučil iz knjig. Vse dni preživi v delavnici ob hiši in »živi za svoje delo«.
Na žagi mu dobro posušen lipov, hrastov ali macesnov les nažagajo na poljubno velike kose. Na kos lesa najprej nariše motiv, nato ga ročno izrezlja z nožki in rezbarskimi dleti. Poleg nožev in dlet pri delu uporablja tudi nekatere stroje za obdelavo lesa.
Najbolj ga zanima heraldika: za vseh 132 koroških občin je izdelal grbe, pri čemer je sodeloval s celovškim deželnim arhivom. V zadnjem času izdela največ šatulj. Posamezne dele šatulj razžaga na kose in med seboj zlepi. Vse, razen medeninastih tečajev, je leseno. Okrasi jih z motivi iz knjig in s skrinj, na primer s trotamoro, z verzi koroških ljudskih pesmi, z izreki, ipd. Da ne zakrije strukture lesa, izdelek zaščiti s prosojno mat lazuro.
Vliva tudi voščene votive v obliki poljubnega telesnega dela (roke, noge, srca), živali ali predmeta (avto), ki jih verniki v želji po ozdravljenju in sveti zaščiti darujejo na oltar. Odpadke starih voščenih votivov iz cerkve najprej stopi, tekoč vosek pa vlije v gumijaste modele, ki mu jih je podaril župnik s Teholice.

«nazaj

  • Foto: Tomo Weiss
  • Foto: Tomo Weiss
  • Foto: Tomo Weiss
  • Foto: Tomo Weiss