Kos Peter

Območje
Koroška (Slovenija)
Dejavnost
prekrivanje streh s "šitlni" in skodlami, ročno cepljenje "šitlnov", ročno cepljenje macesnovih skodel
Materiali
les
Izdelki
skodle, "šitlni"

Peter Kos se je veščine ročnega cepljenja »šitlnov«, kot na Koroškem pravijo skodlam, ter z njimi prekrivati strehe naučil od očeta. Je med redkimi, ki še obvladajo to staro rokodelsko obrt, ki je bila v preteklosti na Koroškem bolj razvita. Smrekove »šitlne« izdeluje že od svojega 15. leta, deloma zaradi talenta in želje po ustvarjanju, deloma pa tudi za preživetje. Za izdelavo kakovostnega »šitlna« izbere primerno smreko, ko le-ta še stoji, posekana pa mora biti v zimskem času. Za izdelavo uporablja najdražje in najkakovostnejše smrekove hlode brez vej. Olupljen (»ošnajcan«) hlod razreže na čoke dolžine 110 cm ali po meri, nato pa vsak čok s pomočjo sekir in lesenega »kica« razcepi na šest platnic. Zelo pomembno pri izdelavi »šitlnov« je, da se les razdvaja v vzdolžni smeri. Z lesenim kelom odcepi osem cm široke »muzlne«, iz katerih nato s pomočjo »šintlarce« odcepi »šitlne«. »Šitlne« postavi pokonci, da se posušijo, nato jih zvezane po 25 kom zloži na palete in odpelje na impregnacijo.
Sam in s pomočjo prijateljev s »šitlni« strehe tudi prekriva. Največ naročil ima za prekrivanje streh verskih znamenj, počitniških hišic in kašt. V zadnjih letih opaža, da na avstrijskem Koroškem dosti bolj cenijo prekrivanje streh s »šitlni« kot v Sloveniji, zato bo začel izdelovati tudi macesnove skodle in z njimi prekrivati strehe.

«nazaj