Pulko Zdenka

Območje
Obsotelje & Kozjansko
Dejavnost
pletarstvo
Materiali
šibje
Izdelki
košarice, pladnji, pladnji v obliki lese, pleteni uporabni izdelki

Tradicija pletarstva na rogaškem območju se je razvila v pomembno gospodarsko dejavnost, na katero so vplivali razvoj steklarstva in potrebe po opletanju steklenic. Tudi Zdenka Pulko iz Žetal se je rokodelske tehnike priučila pri poklicnih lokalnih pletarjih, ki so bili še po 2. svetovni vojni zaposleni v državni pletarni v Dobrini pri Žetalah. Je izvrstna mojstrica opletanja steklenic, v Muzeju na prostem Rogatec redno izvaja etnografske prikaze in vodi učne ter doživljajske delavnice pletenja iz šibja.

«nazaj

  • foto: Tomo Jeseničnik
  • foto: Tomo Jeseničnik