Jesenko Izidor

Območje
Škofjeloško območje
Dejavnost
izdelovanje cementne strešne kritine - šipčakov, uokvirjanje
Materiali
cement, les
Izdelki
ročno izdelani špičaki, uokvirjene klekljane čipke

Izdelovanje špičakov ima v družini Jesenko dolgo tradicijo, ki sega v leto 1960, ko je Izidorjev oče kupil orodje in opremo za njihovo izdelavo. Gre za prvo betonsko kritino, ki je pred letom 1900 nadomestila slamnate strehe. Še pred tem so uporabljali škrilaste plošče »škril«. Špičak je od svojega predhodnika, škrilastih plošč, ohranil značilno obliko. Kritina se večinoma uporablja v alpskem in predalpskem prostoru Slovenije. Velika prekrivnost daje kritini odpornost na vremenske vplive kot sta sneg in veter. Kritino izdelujejo izključno ročno, tudi model in mere špičaka so se ohranile še iz obdobja ob koncu 19. stoletja. Ohranilo se je kar nekaj stavbne dediščine (predvsem kozolcev), ki jo pokrivajo več kot 100 let stari špičaki. 
Ker gre za ročno izdelavo cementnih špičakov in poseben sistem pokrivanja streh z njimi, ta dejavnost danes sodi v okvir naše kulturne dediščine. Tovrstno kritino se zato uporablja tudi pri načrtovanju in prenovi arhitekturne dediščine. Njeno izdelovanje je izrazito tradicionalno, izvirajoče iz 19. stoletja, ko je bila izdelava špičaka ena od domačih obrti.
Izidor Jesenko je z izdelavo špičaka začel leta 1991, na pobudo Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani, ko je bilo potrebno nadaljevati z obnovo Krnišnikove domačije na Visokem v Poljanski dolini.

Poleg te domače obrti pa se ukvarja tudi z uokvirjanjem klekljane čipke, katere tradicija je na škofjeloškem območju globoko zakoreninjena. Čipke uokvirjajo v različne okvirje, hkrati pa ponujajo že uokvirjene čipke različnih motivov. So primeren darilni izdelek tako za dan žena kot tudi za materinski dan, rojstni dan, prvo obhajilo, birmo, krst ali pa kot dragocen spominek, ki ga poklonimo tujcem.

«nazaj

  • Izidor Jesenko, izdelava cementne strešne kritine - špičaka, foto: Izidor Jesenko
  • Izidor Jesenko, šipčak, foto: Izidor Jesenko
  • Izidor Jesenko, uokvirjene klekljane čipke, foto: Izidor Jesenko
  • Izidor Jesenko, uokvirjene klekljane čipke, foto: Izidor Jesenko