Impressum

Medieninhaber und Redaktion (Kärnten - Österreich)

Slovenski narodopisni inštitut »Urban Jarnik« / Slowenisches Volkskundeinstitut »Urban Jarnik«
10.-Oktober-Straße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec
Kontaktperson: Martina Piko-Rustia, tel.: +43 (0)463 51 62 44
E-Mail: piko@ethno.at

 

Projektleitung und Redaktion (Koroška - Slowenien)

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.
Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec
Kontaktperson: Katarina Žagar, tel.: +386 (0)2 88 42 927
E-Mail: katarina@podjetniskicenter-sg.si

 

Redaktion (Koroška - Slowenien)

Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Kontaktperson: Marija Lah, tel.: +386 (0)2 88 12 116
E-Mail: marija.lah@slovenjgradec.si

 

Redaktion (Gebiet Škofja Loka)

Razvojna agencija Sora d. o. o.
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka
Kontaktperson: Katka Žbogar, tel.: +386 (0)4 51 12 460
E-Mail: katka.zbogar@skofja-loka.com

 

Redaktion (Obsotelje & Kozjansko)

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Kontaktperson: Irena Roškar, tel.: +386 (0)3 81 86 200
E-Mail: muzej.rogatec@ siol.net

 

Redaktion (Kärnten - Österreich)

Slovenska prosvetna zveza / Slowenischer Kulturverband
Tarviser Straße 16, 9020 Klagenfurt/Celovec
Kontaktperson: Irena Destovnik, tel.: + 386 (0)41 463 213
E-Mail: irena.destovnik@siol.net

 

Redaktion (Kärnten - Österreich)

Krščanska kulturna zveza / Christlicher Kulturverband
10.-Oktober-Straße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec
Kontaktperson: Hanna Erklavec, tel. +43 (0)463 51 62 43
E-Mail: hanna.erklavec@hotmail.com