Projektna naloga: Rokodelstvo nekoč in danes v čezmejnem prostoru

V projektni nalogi so objavljena poročila, v katerih projektni partnerji iz regij Koroška, Obsotelje in Kozjansko, s škofjeloškega območja in iz južne Koroške poročajo o poteku in načinu raziskovanja, analizirajo raziskovalne rezultate, na kratko opisujejo zgodovino obrti in rokodelstva na posameznem območju ter podajajo razvojno vizijo. Iz poročil je mogoče poleg že navedenih razlik v skrbi za razvoj rokodelstva med Slovenijo in Avstrijo razbrati tudi posebnosti vsakega raziskovalnega območja. Poročilom v slovenskem sledijo povzetki v nemškem jeziku.