Pridelava in obdelava lanu v Davči

V dokumentarnem filmu OD SEMENA DO PLATNA je zajeto celoletno delo pridelave in obdelave lanu. V preteklosti je bilo platnarstvo na Škofjeloškem med bolj pomembnimi gospodarskimi panogami, po drugi svetovni vojni je začelo izgubljati svoj gospodarski pomen, v vasi Davča pa se je tradicija pridelave in obdelave lanu ohranila do današnjih dni. Da sta oba izjemno kompleksna in dolgotrajna postopka, potrjuje tudi ljudski pregovor »Lan je lan, z njim je dela leto in dan«. V poletnem času so lan sejali, zorel je do začetka jeseni, ko so ga populili, sušili in pripravili za nadaljnjo obdelavo. Pri tem so bile nepogrešljive terice, ki so lan trle in mikale ter ga tako pripravile za prejo. Spredeno laneno predivo so dobili v nadaljnjo obdelavo moški, saj je bilo tkanje na statvah predvsem moško delo.

(Katka Žbogar in Katarina Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Razvojna agencija Sora)