Čezmejna rokodelska podatkovna baza

Evidenca pisnih virov in literature, evidenca rokodelskih dejavnosti, evidenca rokodelcev in izdelkov, evidenca mojstrov-mentorjev, gradivo 4 etnoloških taborov - povzetek v projektni nalogi