Spoznavanje ljudskega rokodelskega izročila med najmlajšimi na Koroškem

29.02.2012

Rokodelska znanja je treba ne le ohranjati, temveč tudi razvijati in prenašati na vse generacije, še zlasti na mlade, ter tudi tako graditi zavedanje o pomenu rokodelstva kot dela kulturne identitete. Da bi med najmlajšimi, to je otroki v vrtcih, vzbudili zanimanje za spoznavanje...

Več »

  • 1. srečanje: otroci spoznavajo rokodelske izdelke z Veroniko Zupanc


Čezmejna razstava rokodelskih izdelkov

15.02.2012

Razstavljeni so bili na mrežnem razpisu za izbor kvalitetnih izdelkov čezmejnega območja izbrani rokodelski izdelki iz Koroške – Slovenija, s škofjeloškega območja, iz Obsotelja in s Kozjanskega ter iz južne Koroške – Avstrija.

15. 2.–5. 3. 2012
Škofja Loka, Center domače in umetnostne...

Več »

  • Slovenj Gradec