Tiskovna konferenca v Celovcu: predstavitev čezmejnega evropskega projekta DUO KUNSTHANDWERK

20.01.2011

Slovenski narodopisni inštitut, Urban Jarnik, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza so 20. januarja 2011 vabili na tiskovno konferenco v Kulturni center »Haček«, na kateri so predstavili projekt DUO Kunsthandwerk.

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk se izvaja med 1. 9. 2010 in 31. 5. 2013 na območju Slovenije in Avstrije, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južnem Koroškem. Ker rokodelske dejavnosti hkrati potrjujejo kulturno, regionalno in lokalno identiteto, se zavedamo, da je treba znanja o rokodelskih dejavnostih ne le ohranjati, temveč jih predvsem prenašati na mlajše generacije, tradicionalne rokodelske izdelke, izvirajoče iz dediščine, pa nadgrajevati s sodobnimi izdelki domače in umetnostne obrti.

  • Tiskovna konferenca v Celovcu 1
  • Tiskovna konferenca v Celovcu 2
  • Tiskovna konferenca v Celovcu 3