DUO-KUNSTHANDWERK: Ob izteku o nadaljevanju projekta

30.06.2013

Ob koncu junija se uradno izteče čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri, ki se je izvajal med 1. 9. 2010 in 30. 6. 2013 v Sloveniji in Avstriji, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južnem Koroškem. V sklopu projekta se je nabrala bogata bera dejavnosti, ki je povezala projektne regije in omogočila medsebojno spoznavaje rokodelcev/rokodelk in njihovih izdelkov v širši javnosti. Na začetku so bili v ospredju terenski obiski in arhivsko delo ter raziskovalna naloga, ki so postali podlaga za interno bazo podatkov in spletno stran (http://www.duo-kunsthandwerk.eu), ob tem pa so potekale okrogle mize, (fotografske) razstave, sejmi, delavnice, natečaji, strokovna predavanja ter mednarodni simpozij ob mednarodni razstavi Art@Craft Europe 2012 v Slovenj Gradcu (kot del programa EPK Maribor), ki je pozneje gostovala tudi v Mestni hiši v Celovcu. V sklopu projekta je potekalo tudi prvo čezmejno srečanje lesostrugarjev v Škofji Loki. V skupnem katalogu so poleg osnovnih informacij tudi estetske fotografije izdelkov fotografov Toma Weissa in Toma Jeseničnika, ob mednarodni razstavi je izšel razstavni katalog, izdelke predstavlja tudi stenski koledar, na projekt pa opozarja projektni folder. Na podlagi skupnega grafičnega logotipa je nastala embalaža z enotno grafično podobo, rokodelci/rokodelke so prejeli dvojezične informativne kartice, obešanke in nalepke, ob koncu projekta pa so nastali še priročniki in filmi, ki javnosti posredujejo znanje o raznovrstnih rokodelskih veščinah. Ker je projekt potekal na različnih ravneh, je ob sodelovanju projektnih partnerjev ter rokodelcev/rokodelk nudil številne možnosti za pridobivanje novih pogledov in izkušenj, v projektu pa so nastali tudi novi izdelki, ki se navezujejo na regionalne posebnosti posameznih območij. Številne projektne dejavnosti so pripomogle tudi k vidnejši medijski prisotnosti in predstavitvi rokodelskih veščin, logotip in akronim DUO-Kunsthandwerk pa sta postala prepoznavna znaka raznovrstnih rokodelskih dejavnosti v čezmejnem prostoru. Te veščine ohranjanjo številni rokodelci/rokodelke, ki so si znanje pridobili v družinih, na šolanjih, tečajih, delavnicah, … in jih še naprej razvijajo, za kar se jim projektni parterji iskreno zahvaljujemo. Ker je projekt med sabo povezal regije, bodo projektni partnerji tudi po izteku projekta ostali povezani v skupnem čezmejnem rokodelskem centru, ki so ga vsi vzpostavili v prostorih svojih ustanov.