Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

23.04.2019

DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI - DEDIŠČINA IN SODOBNOST

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt

Občina Žiri

Razvojna agencija Sora, d.o.o.

 

Vrednost celotnega projekta:  516.071,64 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja:  124.439,68 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  99.955,67 EUR

Trajanje projekta: od 1. april 2019 do 31. oktober 2020

 

Cilj

Cilj projekta je oživitev in predstavitev obrti čevljarstva z dokumentiranjem sodobnega in tradicionalnega načina izdelave čevljev ter povezovanjem obeh v novi turistični ponudbi.

 

Povzetek

Čevljarska obrt je v Žireh prisotna že od 16. stoletja in je postala ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve.  Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.

Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavlja podjetje Alpina z industrijsko proizvodnjo obutve, čevljarska delavnica AK Alojz Karner z ročno izdelavo obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko na temo čevljarstva. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost gradimo na gospodarskem in turističnem potencialu ter predstavljamo Žiri kot čevljarsko mesto z dolgo tradicijo.

S projektom bomo povezali zgodbo svetovno znanega podjetja Alpina Žiri, ki slovi po kvalitetni športni kot modni obutvi in zgodbo leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja in s tem tradicionalne ročne izdelave obutve.

Partnerji bomo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti, ki jo čevljarstvo za kraj predstavlja ter gradili identiteto kraja skozi to obrt.

 

 

Aktivnosti

Faza 1 traja od  1. april 2019 do 28. februar 2020:

Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- priprava metodologije

Ogled dobrih praks

Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin

Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine

Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner

Raziskava dediščine čevljarstva, predstavitev čevljarske obrti in predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine

Razvoj produktov osnovanih na tradiciji- oblikovanje jedilnika za ponudbo čevljarske malice

Predstavitev čevljarske obrti- oblikovanje potujoče razstave

Promocija projekta v različnih medijih

 

Faza 2 traja od 1. februar 2020 do 31. oktobra 2020:

- Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- raziskava in analiza

- Ogled dobrih praks

- Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin

- Raziskava in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve

- Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja

- Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

- Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)

- Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve

- Izvedbe potujoče razstave

- Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev ter promocija projekta, izdelava brošure o projektu

 

Rezultati

- Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva

- Novi turistični produkti dediščinskega turizma

- Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine

- Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja

- Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS

- Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

 

Kontakti

LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino objave je odgovorna Razvojna agencija Sora.