Projektna območja

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk – Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri se izvaja v Sloveniji in Avstriji na območjih:

 

- Koroška

- Obsotelje in Kozjansko

- škofjeloško območje

- južna Koroška

 

Obe v projekt vključeni državi se razlikujeta v skrbi za rokodelsko kulturno dediščino in njene ustvarjalce. V Sloveniji opredeljuje domačo in umetnostno obrt Obrtni zakon. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skrbi za strokovni sistem vrednotenja, ocenjevanja in označevanja rokodelskih izdelkov pod blagovno znamko »Rokodelstvo art&craft Slovenija«. Na lokalni in regionalni ravni skrbijo za ohranjanje in razvoj rokodelskih dejavnosti regionalni rokodelski centri ter druge institucije in združenja. Slovenija je z delovanjem Strokovne komisije za vrednotenje izdelkov domače in umetnostne obrti razvila dobro urejen sistem strokovnega vrednotenja izdelkov s podeljevanjem certifikata Rokodelstvo art&craft Slovenija.

Art & Craft Slovenija: http://www.rokodelstvo.si

 

V Avstriji se na zvezni ravni najboljši avstrijski rokodelci združujejo v iniciativi Meisterstrasse Austria. Kärntner Initiative Kunsthandwerk – KIKH člane sprejema na podlagi izvirnih rokodelskih izdelkov. Posamezna regionalna in lokalna združenja izdelovalke / izdelovalce povezujejo z namenom skupne promocije in trženja.

Meisterstrasse Austria: http://www.meisterstrasse.at

Kärntner Initiative Kunsthandwerk: http://www.kikh.at