Partnerji

Vodilni partner:

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.
Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec
kontaktna oseba: David Valič, tel.: +386 (0)2 88 42 927
e-pošta: david.valic@podjetniskicenter-sg.si

 

Slovenski partnerji:

Razvojna agencija Sora d. o. o.
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka
kontaktna oseba: Katka Žbogar, tel.: +386 (0)4 51 12 460
e-pošta: katka.zbogar@skofja-loka.com

Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
kontaktna oseba: Marija Lah, tel.: +386 (0)2 88 12 116
e-pošta: marija.lah@slovenjgradec.si

Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
kontaktna oseba: Irena Roškar, tel.: +386 (0)3 81 86 200
e-pošta: muzej.rogatec@ siol.net

 

Avstrijski partnerji:

Slovenska prosvetna zveza
Tarviser Straße 16, 9020 Klagenfurt/Celovec
kontaktna oseba: Irena Destovnik, tel.: + 386 (0)41 463 213
e-pošta: irena.destovnik@siol.net

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
10.-Oktober-Straße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec
kontaktna oseba: Martina Piko-Rustia, tel.: +43 (0)463 51 62 44 17
e-pošta: piko@ethno.at

Krščanska kulturna zveza
10.-Oktober-Straße 25/3, 9020 Klagenfurt/Celovec
kontaktna oseba: Hanna Erklavec, tel. +43 (0)463 51 62 43
e-pošta: hanna.erklavec@hotmail.com