Značilnosti rokodelstva na Koroškem (Avstrija)

Pod pojmom domače in umetnostne obrti na območju Koroške razumemo vse od ohranjanja tradicionalnih rokodelskih veščin do izdelave replik in sodobnih uporabnih in okrasnih predmetov, spominkov in umetnin. Najštevilčnejša skupina izdelovalk / izdelovalcev se z rokodelstvom ukvarja iz veselja do ustvarjalnosti, njihovi izdelki so namenjeni domači rabi, sorodnikom in prijateljem ali pa dobrodelnim prireditvam. Večina med njimi precej časa posveča izpopolnjevanju znanja. Manjša skupina izdelovalk / izdelovalcev ima registrirano obrt. Svojo tržno usmerjeno dejavnost promovirajo z zloženkami in s predstavitvami na spletni strani, v sklopu projekta se je pokazala tudi nujnost dvojezične (nemško-slovenske) promocije in predstavitve. V posebno skupino umeščamo ustvarjalke in ustvarjalce, ki izhajajo iz tradicionalnih rokodelskih tehnik in veščin, so pa presegli zgolj umetnostno obrt in se uveljavljajo kot umetniki.

Deželna, regionalna ali lokalna združenja za domačo in umetnostno obrt so nastala s ciljem povezati izdelovalke in izdelovalce za učinkovitejšo promocijo dejavnosti in trženje produktov.

 

Kärntner Initiative Kunsthandwerk: http://www.kikh.at

Keramikgruppe ELSA – Viktring: http://www.keramikgruppe-elsa.at

Talente-Schmiede: http://www.talente-schmiede.at

hondgmocht – Ferlacher Kunsthandwerk: http://hondgmocht.blogspot.com

 

V projektu načrtujemo s sodelovanjem etnologa, oblikovalca in rokodelca spodbujati nastanek novih estetsko oblikovanih, uporabnih in iz kulturne dediščine izvirajočih rokodelskih izdelkov.

Opuščeni leseni paviljon na dvorišču k & k centra v Šentjanžu v Rožu bomo preuredili v prostor za tematske razstave rokodelskih izdelkov. Na kvalitetne rokodelske izdelke bomo opozarjali tudi z občasnimi krajšimi promocijskimi aktivnostmi. V seznam na spletni strani projekta bi radi vključili čim več koroških rokodelk in rokodelcev.