Značilnosti rokodelstva na Koroškem (Slovenija)

Na Koroškem, še zlasti na območju Mislinjske doline, je rokodelstvo zelo razširjeno. Na to je vplivala tudi vseslovenska bienalna razstava domačih in umetnostnih obrti, ki v Slovenj Gradcu poteka že od leta 1977. V letu 2012 je razstava dobila evropski značaj, saj so se na njej poleg slovenskih izdelovalcev predstavili rokodelci iz 12 držav Evropske unije. Mednarodna razstava Art@Craft Europe 2012 je potekala v okviru čezmejnega projekta DUO Kunsthandwerk in tudi kot del programa Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture partnerskega mesta Slovenj Gradec.

V zadnjih letih je rokodelstvo močno vpeto v regionalno turistično ponudbo. Predvsem na območju Slovenj Gradca in širše Mislinjske doline obratujejo delavnice odprtih vrat, rokodelske izdelke je mogoče kupiti v turistično-informacijskih centrih in specializiranih trgovinah. Na številnih rokodelskih tečajih in delavnicah, v katere se vključuje vedno več občank in občanov, rokodelska znanja uspešno prenašamo na vse generacije. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu poteka rokodelska turistična pot Po poti domačih obrti, ki pohodnike seznanja z mlinarsko, žagarsko in s kovaško obrtjo.

Rokodelci se predstavljajo in prodajajo svoje izdelke tudi na tradicionalnih regijskih rokodelskih sejmih. Vedno pogostejši izziv za rokodelce je sodelovanje z oblikovalci; rezultati se kažejo v izvirnih in kakovostnih protokolarnih in promocijskih darilih ter turističnih spominkih. Posamezne občine se zavedajo pomena rokodelske ustvarjalnosti in občane spodbujajo tudi z letnimi natečaji za izvirni turistični spominek; najboljše odkupijo za protokolarna darila.

Čeprav so določene obrti že skoraj zamrle, se v zadnjih letih vedno več izdelovalcev, tudi mlajših, spogleduje s sodobnim rokodelskim ustvarjanjem, ki sodi v sam vrh slovenske rokodelske ustvarjalnosti. Ljudsko rokodelsko izročilo ohranjajo v številnih društvih in ga izvirno vpletajo v obogatitev regijske turistične ponudbe.