Značilnosti rokodelstva v Obsotelju in na Kozjanskem

V Obsotelju in na Kozjanskem se je ohranilo veliko različnih tradicionalnih rokodelskih obrti in domačih dejavnosti ter znanj in veščin, vendar pa v posameznih rokodelskih dejavnostih ni dovolj nosilcev za njihovo ohranitev in razvoj. Nekatere obrti so popolnoma izginile ali pa so se, ker ni bilo naslednika, komaj ohranile. V 21. stoletju so se ohranile v glavnem tiste veščine in znanja, ki nadaljujejo tradicijo izdelovanja predmetov za lastne potrebe in vsakdanje ter praznične potrebe okolja. Opažamo tudi, da nosilke rokodelskega znanja, nekoč moške dejavnosti, postajajo ženske. Zelo pomembni so tudi ustvarjalci, ki se z nekaterimi domačimi dejavnostmi, kot so pletarstvo iz ličja, šibja in rogoza, ukvarjajo ljubiteljsko ali kot z dopolnilno dejavnostjo.

Obravnavano območje ima dobre naslednike nekaterih nekdaj prevladujočih dejavnosti: steklarstva, keramičarstva, rezbarstva, kovaštva. Ne smemo pa spregledati potreb ohranjanja rokodelstva v turistične namene. Pridelavo in predelavo lanu bi bilo smiselno združiti z vezenjem, ki je med ženskami še vedno zelo živo in priljubljeno, nekateri tovrstni izdelki pa dosegajo izredno visoko kakovost in so izdelovalke zanje pridobile tudi certifikate Rokodelstvo Art&Craft Slovenija.

Vse večje zavedanje o pomenu zdrave prehrane spodbuja ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, zelišč in žit. Čeprav ne gre za tipično rokodelsko dejavnost, pa z nekaterimi regionalnimi posebnostmi, kot so izdelki iz aronije in drnulj ter lokalne praznične potice obstoječim rokodelcem predstavlja izziv za razvoj ustrezne embalaže na podlagi tradicionalnih obrti (npr. hruška viljamovka v ročno izdelanih steklenicah).

Ker je danes v Obsotelju in na Kozjanskem vse manj rokodelcev in rokodelk s tradicionalnimi rokodelskimi veščinami in znanjem, je zelo pomembno na lokalni ravni ohranjati pozitiven in spodbujevalen odnos do rokodelske dediščine. To nalogo opravlja tudi Center DUO Rogatec, Mrežni informacijski center za domačo in umetnostno obrt v Muzeju na prostem Rogatec, ki je bil vzpostavljen v okviru projekta DUO-Kunsthandwerk.